Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

megane
3184 2bdb 390
megane

May 27 2015

megane
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
Reposted fromawakened awakened viaSmerfMaruda SmerfMaruda

April 27 2015

megane
7658 5a16 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viasatyra satyra

April 14 2015

megane
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaNataly Nataly
megane
Kiedy spotkałam Cię po raz pierwszy, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że będziesz dla mnie tak cholernie ważny. Patrząc na Ciebie nie wiedziałam, że to Twoją twarz będę widzieć, gdy zamknę oczy. Że każda chwila spędzona z Tobą będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w moim życiu. A rozmawiając z Tobą, nie wiedziałam, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem. 
Reposted fromuhuhu uhuhu viaNataly Nataly

April 13 2015

0772 da3b 390

Claude Alexandre, Sans titre, 1981 

Reposted frombackground background vianfading nfading
megane
Reposted fromoski oski viaSmerfMaruda SmerfMaruda

March 04 2015

megane
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viasatyra satyra

March 03 2015

megane

usłysz mój krzyk, gdy milczę. zobacz moje łzy, gdy się śmieję.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viaklaud klaud

February 21 2015

megane
Nieświadomość to najtańszy z psychotropów.
— Izabela Sowa, "Cierpkość wiśni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaNataly Nataly

February 18 2015

megane
8086 3353 390
Reposted fromsaku saku viarisky risky
megane
TAK, TO PRAWDA - SĄ TAKIE PIOSENKI, PRZY KTÓRYCH ZAMYKASZ OCZY I ALBO SIĘ UŚMIECHASZ, ALBO DO OCZU PODCHODZĄ ŁZY.
Reposted fromekstaza ekstaza viaSmerfMaruda SmerfMaruda
megane
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
— przyszłość zaczyna się dzisiaj.
Reposted frommywonderland mywonderland viaSmerfMaruda SmerfMaruda
megane

a najgorzej jest, jak zdasz sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, że gdyby między wami miało coś być, to byłoby już dawno. kiedy zrozumiesz, że to co się dookoła dzieje wcale nie zmierza ku spełnieniu Twoich marzeń.
— moblo
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaSmerfMaruda SmerfMaruda
megane
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com

February 12 2015

megane
Czasami mam wrażenie, że brakowałoby mi go, nawet gdybym go nie poznała. 
Reposted fromawakened awakened viaklaud klaud

February 09 2015

megane
Za dużo myślę 
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
— Maria Peszek
Reposted fromrol rol viaklaud klaud
megane
0607 137b 390
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka viaklaud klaud
megane
3665 4e73 390
Reposted fromfelicka felicka viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl